KPPSP

  

Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej kieruje Komendant Powiatowy na podstawie ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (ostatnia zmiana Dz. U. z 2011 r., Nr 117, poz. 677)