Dzień Otwarty KP PSP w Dzierżoniowie - 24.06.2017.

W dniu 24.06.2017 w godz. 10:00 - 17:00 zapraszamy na Dzień Otwarty KP PSP w Dzierżoniowie. Zapewniamy szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych a wszystko po to, aby  przekazać mieszkańcom zasady bezpiecznego zachowania się i poznania specyfiki służby strażaka. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w przygotowanych dla mieszkańców atrakcjach:

- zabawy z wodą,

- kąpiel w pianie lekkiej (nie dla alergików),

- przegląd gaśnic samochodowych,

- zwiedzanie remizy strażackiej,

- namiot z sprzętem do udzielania pierwszej pomocy,

- zadymiony dymem treningowym mały kontener i poszukiwanie w nim manekina (dla dzieci),

- wspinaczka z asekuracją na skrzynki,

- pokazy gaszenia człowieka (ok. godz. 12:00 - 14:00, 15:00 - 17:00)

- pokazy pożaru oleju w ograniczonej przestrzeni,

- pokaz pożaru w pomieszczeniu (symulacja pożaru w mieszkaniu godz. 12:00 -14:00),

- symulator gaszenia pożarów grupy A i B gaśnicami (dla dorosłych i dzieci),

- pokazy gaszenia samochodu gaśnicą samochodową,

- cięcie pojazdów urządzeniami hydraulicznymi (dla chętnych)

- tor przeszkód w stroju strażaka i w aparacie powietrznym (dla chętnych i żądnych wrażeń).