Historia

STRAŻ POŻARNA W DZIERŻONIOWIE.

        Straż Pożarna w Dzierżoniowie działa na terenie powiatu  oraz miasta od  1945 r. tj. od   czasu  kiedy na  ziemie  odzyskane przybyli pierwsi  repatrianci, a wśród nich pierwsi pożarnicy. Wtedy powstała Ochotnicza Straż Pożarna.

        Początki były  trudne. Zarówno obiekty  jak i poniemiecki sprzęt nie odpowiadały w pełni potrzebom organizującej  się  jednostki straża­ckiej. Początkowo były to sikawki konne gdyż większość wyposażenia  wraz z samochodami pożarniczymi została wcześniej wywieziona przez władze radzieckie. Siedzibą tej jednostki był dawny budynek klasztoru Augustianów przy ul. Garncarskiej (ówcześnie - ul. Hempla).

           Zawodowa straż pożarna została powołana do życia w 1949 roku, najpierw pod nazwą Pogotowia Przeciwpożarowego, a następnie w 1954 roku przemianowana na Miejską Zawodową Straż  Pożarną. Jej pierwszym  komendantem był ogniomistrz Stanisława Bury, podległy Komendantowi Powiatowemu Straży Pożarnych aspirantowi Tadeuszowi Szanserowi.

           Sprzęt, którym dysponowało  na  początku oparty był o dwa niemieckie  samochody gaśnicze Benz i Daimler-Benz. Niestety wyeksploatowane pojazdy często odmawiały posłuszeństwa w związku z czym nadal niezastąpione okazywały się zaprzęgi konne, do  których konie zgodnie z ustalonymi dyżurami dostarczali rolnicy z okolicznych gospodarstw. Później na wyposażenie Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej weszły wyremontowane we własnym zakresie: samochód gaśniczy Opel-Blitz i dwie motopompy DKW.

            Wraz z rozwojem miasta i powiatu, jego  uprzemysłowieniem głownie w branży włókienniczej i związanym z tym wzrostem zagrożenia pożarowego poprawiał się także stan wypo­sażenia jednostki w sprzęt gaśniczy produkcji krajowej oparty na podwoziach samochodu marki Star.

             Na początku lat 50-tych stanowisko Komendanta Powiatowego obejmuje mł. kpt. Bazyli Horodyczko. Pod jego kierownictwem rozpoczynają się prace nad poprawą bazy lokalowej jednostki. Rozpoczyna się budowa nowej strażnicy Zawodowej Straży Pożarnej zlokalizowanej przy ul. Hanki Sawickiej (obecnie Józefa Piłsudskiego), która zostaje oddana do użytku 26 października 1964 r. gdy Komendantem jest już por. poż. Zdzisław Ociesa. Była to jedyna nowa strażnica ZSP wybudowana na terenie byłego województwa wałbrzyskiego do końca lat 80 XX wieku.

         27 października 1985 r. Zawodowa Straż Pożarna w Dzierżoniowie otrzymuje sztandar ufundowany przez społeczeństwo ziemi dzierżoniowskiej.

Komendanci straży pożarnej w Dzierżoniowie.

Komendanci Pogotowia Przeciwpożarowego i Miejskiej ZSP:

-         Stanisław Bury                   1949 r. - ?

-         Longin Durski                      ?

-         Wacław Adamczyk              1950 r.

-         Stanisław Falkiewicz            1950 r. - 1952 r.

-         Władysław Wojtas               1952 r.

Komendanci Powiatowi/Rejonowi Straży Pożarnej:

-         Tadeusz Szanser                 1945 r. - 1948 r.

-         Adam Jackowski                  1949 r.

-         Edward Kubalok                   p.o. w 1951 r.

-         Bazyli Horodyczko               1952 r.  - 1962 r.

-         Andrzej Csernak                   p.o. w 1962 r.

-         Franciszek Kośnik                p.o. 01.08.1963 r. - 31.12.1963 r.

-         Zdzisław Ociesa                    01.01.1964 r. - 31.12.1986 r.

-         Leszek Pawlaczek                01.01.1987 r. - 31.05.2007 r.

-         Marek  Hajduk                       01.06.2007 r. - 05.03.2016 r.

-         Aleksander Kucharczyk          p.o. 05.03.2016 r. - 25.04.2016 r.

-         Dariusz Kopa                         25.04.2016 r. -