Informacja o posiadaniu zbędnych składnikach majątku ruchomego

Obecnie jednostka nie posiada zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.