Kierownictwo KP PSP

p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

kpt. mgr inż. Sławomir Dudziński 

tel. 74-832-53-91

e-mail: komendant@kppsp.dzierzoniow.pl

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

 

tel. 74-832-53-96

e-mail: z.komendant@kppsp.dzierzoniow.pl