Powiatowy Dzień Strażaka

W dniu 27.05.2017 w miejscowości Oleszna  odbył się Powiatowy Dzień Strażaka. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w miejscowej parafii pw. Wniebowzięcia NMP.  Dalsze uroczystości miały miejsce w Sali Wiejskiej.  W związku z tragicznym w skutkach pożarze w Białymstoku w dniu 25.05.2017, w którym życie straciło dwóch strażaków Państwowej Straży Pożarnej uroczystą akademię rozpoczęto od uczczenia ich pamięć minutą ciszy. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie st.bryg. Dariusz Kopa przywitał licznie zgromadzonych gości.DSC05859

Następnie zostały odczytane i wręczone akty nadania wyższych stopni służbowych, odznaczenia
i medale dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie
i druhów  z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu dzierżoniowskiego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem personalnym Nr 138/kadr/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. nadał stopień:

- starszego brygadiera:  bryg. Dariuszowi Kopie

- brygadiera: mł.bryg. Bogdanowi Najdkowi, mł.bryg. Mariuszowi Stawiarzowi

Awanse zostały wręczone 13 maja 2017 r. podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka we Wrocławiu.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem personalnym Nr 138/kadr/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. nadał stopień:

- kapitana: mł.kpt. Sławomirowi Dudzińskiemu, mł.kpt. Bartłomiejowi Zarzyckiemu.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej  Rozkazem personalnym Nr 2/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. nadał stopień:

- starszego aspiranta: asp. Arturowi Dudkowi

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej  Rozkazem personalnym Nr 1/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. nadał stopień:

- aspiranta: mł.asp. Grzegorzowi Pawłowskiemu

DSC05875

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu rozkazem personalnym Nr WK.123.14.1.2016  z dnia 26 kwietnia 2017 r.  nadał stopień:

- starszego ogniomistrza: ogn. Mariuszowi Łopuchowi

- ogniomistrza: mł. ogn. Pawłowi Leszczyńskiemu, mł. ogn. Tomaszowi Pełce, mł.ogn. Przemysławowi  Podkówce,

- młodszego ogniomistrza: st. sekc. Konradowi Dziadkowi, st. sekc. Tomaszowi Tyńcowi.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Brązową Odznakę ,,Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej": kpt. Sławomirowi Dudzińskiemu, kpt. Bartłomiejowi Zarzyckiemu, druhowi Zygmuntowi  Kudle, któremu odznaczenie wręczono 13 maja 2017 r.  podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka we Wrocławiu.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczony został: druh Andrzej Wróblewski, odznaczenie wręczono 13 maja 2017 r.  podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka we Wrocławiu.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został: druh Krzysztof Kot.

DSC05889

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa dolnośląskiego Złotym Medalem „Za Zasługi  dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:
kpt. Bartłomiej Zarzycki, druh Bogusław Cal, druh Paweł Buganiuk, druh Rafał Hołyński, druh Mariusz Kubiak, druh Józef Żygadło.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa dolnośląskiego Srebrnym Medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: ogn. Monika Reczuch, druh Paweł Lazarek, druh Piotr Brewczyński, druh Michał Nieśpiałowski, druh Józef Ciężak, druh Tadeusz Machowski, druh Robert Makowski.

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa dolnośląskiego Brązowym Medalem,, Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: druhna Anna Dębowska, sekc. Krzysztof Milnerowicz, st. sekc. Sebastian Głogowski, druh Paweł Hołyński.

DSC05910

Obchody były połączone z 70 rocznicą powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Olesznej, z tej okazji Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej Ochotnicza Straż Pożarna Oleszna została odznaczona Brązowym Medalem ,, Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

W uroczystości wzięli udział m.in. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, W-ce Minister Obrony Narodowej  Michał Dworczyk, Senator Aleksander Szwed, Poseł na Sejm Wojciech  Murdzek, Poseł na Sejm Monika Wielichnowska, Poseł na Sejm Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Poseł na Sejm Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.