Praca w PSP

Komisja rekrutacyjna informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 r. odbył się ostatni etap naboru na stanowisko

 Inspektora w sekcji organizacyjno-kadrowej

w Komendzie Powiatowej PSP w Dzierżoniowie

 w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wyniki naboru znajdują się w pliku do pobrania

Jednocześnie informujemy, że dokumenty kandydatów można odebrać przez okres dwóch tygodni od dnia zakończenia naboru, następnie zostaną komisyjnie zniszczone.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74-832-53-85.

 

 

UWAGA !!!

Komendant Powiatowy PSP w Dzierżoniowie ogłasza nabór do pracy w korpusie służby cywilnej.

Ogloszenie o naborze

Pliki do pobrania

oswiadczenia

 

Komisja rekrutacyjna informuje, że zakończył się I etap postępowania w sprawie naboru na stanowisko

 Inspektora w sekcji organizacyjno-kadrowej

w Komendzie Powiatowej PSP w Dzierżoniowie

 w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej


Lista kandydatów, którzy złożyli dokumenty w postępowaniu, wraz z informacją o spełnianiu wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze znajduje się w pliku "do pobrania".

Kolejnym etapem postępowania będzie rozmowa z komisją kwalifikacyjną

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 08.06.2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 26. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną telefonicznie poinformowani o godzinie spotkania. Jednocześnie informujemy iż każdy z kandydatów powinien posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74-832-53-85

 

Komisja rekrutacyjna informuje, że w dniu 8 czerwca 2017 r. odbył się II etap postępowania w sprawie naboru na stanowisko

 Inspektora w sekcji organizacyjno-kadrowej

w Komendzie Powiatowej PSP w Dzierżoniowie

 w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Do II etapu postępowania zakwalifikowanych zostało 11 kandydatek.

Do III etapu naboru zostało zaproszonych 5 kandydatek, które otrzymały największą liczbę punków w II etapie procesu naboru. Lista tych osób znajduje się w pliku do pobrania.

III etap naboru tj. rozmowy kwalifikacyjne z Komendantem Powiatowym, odbędą się w dniu 12.06.2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 26 zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. Pani Weronika Rapta                    godz. 9.00

2. Pani Brygida Rowińska                godz. 9.30

3. Pani Marta Suchańska                  godz. 10.00

4. Pani Katarzyna Lechocka                         godz. 08.15

5. Pani Dorota Grzegorczyk                         godz. 10.30

Prosimy kandydatki o stawienie się w sekretariacie Komendy. Kandydatki zobowiązane są posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.