Sekcja kontrolno-rozpoznawcza

Sekcja kontrolno-rozpoznawcza

Kierownik sekcji

mł. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kleban

tel. 74-832-53-95 

 

Starszy Inspektor

mł. kpt. inż. Krzysztof Bożemski

tel. 74-832-53-86

email: prewencja@kppsp.dzierzoniow.pl