Sekcja organizacyjno-kadrowa

Sekcja organizacyjno-kadrowa

Starszy technik
ogn. mgr Monika Reczuch

tel. 74-832-53-85

e-mail: kadry@kppsp.dzierzoniow.pl

 

Inspektor
mgr Anna Krynicka

tel. 74-832-53-91

e-mail: sekretariat@kppsp.dzierzoniow.pl