Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP dobiegło końca!


W dniu 20 maja 2017r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie odbył się egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. W szkoleniu udział wzięło 40 druhów z jednostek OSP z terenu powiatu dzierżoniowskiego, a ukończyło go 32 druhów (w tym 5 druhen !).

20170520_103914

Zajęcia teoretyczne rozpoczęły się 24.02.2017 i trwały do 12.03.2017. Po wielu godzinach intensywnego wysiłku umysłowego
w dniach 18.03.2017 - 20.05.2017 realizowane były ćwiczenia praktyczne. Podczas zajęć praktycznych druhowie nabywali wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych i gaśniczych.

520170326_102526

Dzięki uprzejmości Pana Roberta Nowakowskiego zajęcia z zakresu ratownictwa technicznego realizowane były na Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO w Nowiźnie. W ciągu 4 dni ćwiczeń druhowie poznawali elementy organizacji akcji ratownictwa technicznego oraz metody uwalniania osób poszkodowanych z pojazdów.

 20170319_095842.[1]

Współpraca z  Nadleśnictwem Świdnica pozwoliła na realizację zajęć z ratowniczego sprzętu mechanicznego na terenie leśnym w pobliżu miejscowości Roztocznik. Ćwiczenia odbyły się przy wydatnym wsparciu Leśniczego Adama Garbowskiego z Leśnictwa Ligota.

2

Na specjalnie przygotowanym torze przeszkód znajdującym się w pomieszczeniach piwnicznych KP PSP druhowie realizowali zajęcia ze sprzętem ochrony układu oddechowego. W wyniku realizacji tych zajęć nabywano podstawowe umiejętności w: bezpiecznej pracy w aparatach powietrznych oraz wykorzystaniu ich podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Ostatnim etapem treningu z tym sprzętem było zaliczenie testu
w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Miliczu.

20170422_105526

 

Druhowie którzy ukończyli szkolenie zasilą jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu dzierżoniowskiego, co dodatkowo wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.

1