Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP na zadanie publiczne "Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w 2019 roku.


Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne "Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w 2019 roku.

  1. Słowo wstępne KG PSP - sowo wstpne1
  2. Tryb i zasady - tryb i zasady
  3. Wniosek - wniosek1
  4. Przykładowy wniosek - wniosek wypeniony 2