Warsztaty specjalistyczne podczas Targów KIELCE IFRE-EXPO 2017


W dniu 8 czerwca 2017r. w ramach Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO 2017, funkcjonariusze tut. jednostki wzięli udział w warsztatach specjalistycznych. W warsztatach z mobilnym trenażerem LPG oddającym w 100% rzeczywiste warunki podczas uwalniania i pożaru gazu na zbiorniku magazynowym mieszanin propan-butan udział wziął kpt. Sławomir Dudziński. W warsztatach z trenażerem pożarów wewnętrznych obejmującym techniki operowania prądami wody i procedurę wejścia do obiektu objętego pożarem oraz zajęcia w komorze ogniowej udział wzięli: mł. asp. Piotr Sawicki oraz mł. ogn. Leszek Paziński. Wiedza nabyta podczas zajęć teoretycznych jak i praktycznych zostanie wykorzystana podczas działań ratowniczo-gaśniczych, szkoleń oraz ćwiczeń.

kielce_1

Kielce_2

Kielce_3