Zmiany służbowe

Zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Dzierżoniowie:

 

Zmiana I

 

asp. Andrzej Wójtowicz - Dowódca zmiany
mł. asp. Gabriel Gutowski
ogn. Paweł Leszczyński
ogn. Michał Sienkiewicz
ogn. Dawid Jagieła
st. sekc. Paweł Kudła
st. sekc. Grzegorz Milnerowicz
st. sekc. Adam Kiel
sekc. Piotr Dobosz
st. ogn. Waldemar Cajzner
st. ogn. Konrad Drejko
ogn. Przemysław Podkówka
ogn. Sebastian Borodajko
st. sekc. Jarosław Zawadzki
st. str. Adam Majorek
str. Tomasz Adamów

 

Zmiana II

 

asp. sztab. Wojciech Iwachów - Dowódca zmiany
mł. asp Paweł Matuszewski
asp. Piotr Wyrostkiewicz
ogn. Mirosław Buganiuk
mł. ogn. Konrad Dziadek
mł. ogn. Dawid Kruk
st. sekc. Sebastian Stelmaszek
st. sekc. Tomasz Staściuk
st. ogn. Piotr Sokołyk
st. ogn. Marcin Dudek
mł. ogn. Daniel Samojlik
mł. ogn. Tomasz Tyniec
st. sekc. Adam Iwaszkiewicz
st. str. Maksymilian Białostocki
st. str. Oskar Dziechciowski

 

Zmiana III

 

st. asp. Artur Dudek - Dowódca zmiany
asp. Grzegorz Pawłowski
asp. Piotr Sawicki
mł. asp. Paweł Jakubowski
ogn. Tomasz Zajączkowski
mł. ogn. Sebastian Głogowski
st. sekc. Krzysztof Milnerowicz
st. sekc. Marcin Zakrzewski
st. sekc. Grzegorz Starkowicz
st. ogn. Mariusz Łopuch
st. ogn. Grzegorz Kaszczuk
st. ogn. Witold Wojewódzki
mł. ogn. Damian Stawiarski
st. str. Jakub Jakubowski
st. str. Filip PajorData aktualizacji: 26 sierpnia 2019 r.